0868.558.777

Đăng ký ngay để được miễn phí
15 ngày

Điều khoản sử dụng

Trang chủ / Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ những qui định bên dưới trước khi sử dụng Website này. Nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản sử dụng của chúng tôi, xin vui lòng không truy cập vào trang web. Bằng việc sử dụng hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào trên trang web này, quý khách xác nhận việc đồng ý với các điều khoản sử dụng và các sửa đổi hoặc bổ sung trong tương lai mà không có bất kỳ hạn chế nào. Vì vậy, quý khách nên truy cập vào trang này thường xuyên để biết điều khoản sử dụng đang có hiệu lực mà theo đó quý khách phải tuân thủ.

Nội dung trang web

Tất cả những thông tin được cung cấp trên website này đều sẽ được thay đổi, cập nhật thường xuyên mà không cần thông báo trước.

 

Một số nội dung nhất định của trang web được cập nhật bởi các cá nhân mà không phải bởi EService và những trang web khác có thể được truy cập từ trang web này là toàn toàn độc lập với trang web này. Việc kết nối với bất kỳ trang web, thông tin về bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trên trang web hoặc bất kỳ đường dẫn tới một cá nhân hoặc tổ chức khác sẽ không, trong mọi trường hợp, được coi là sự công nhận đối với trang web của cá nhân hoặc tổ chức đó, hoặc sản phẩm, dịch vụ hay sự đóng góp của cá nhân hoặc tổ chức đó cho trang web này. 

Tất cả nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, tên thương mại, logo, biểu tượng trên trang web đều là tài sản thuộc sở hữu của EService và việc sử dụng bất kỳ những hạng mục này mà không có sự cho phép bằng văn bản của EService là không được phép. 

Tất cả nội dung/ tư liệu trên trang web này bao gồm nhưng không giới hạn tới bất kỳ hình ảnh hay các tư liệu nghe nhìn đều được sở hữu, giám sát, điều hành và/hoặc cấp phép bởi tập đoàn EService và được bảo hộ. 

Sử dụng trang web
Tất cả nội dung trang web chỉ mang tính chất thông báo mà không cấu thành một chào mua hoặc bán sản phẩm hay dịch vụ của tập đoàn EService cũng như các công ty con.
Thông tin trên trang web không được dùng hoặc coi như nguồn tư liệu thay thế cho các nghiên cứu độc lập hoặc tư vấn mà quý khách có thể nhận được khi tham vấn trực tiếp với đại diện của tập đoàn EService.

Trang web không và không có dự định cung cấp các tư vấn về tài chính, bảo hiểm, luật pháp, kế toán hay thuế, và sẽ không trả lời quý khách về những vấn đề trên.

Không phải tất cả các sản phẩm và dịch vụ của tập đoàn EService đều có mặt ở tất cả các khu vực.
Sản phẩm và dịch vụ của tập đoàn EService chỉ được cung cấp tại những vùng lãnh thổ được cấp phép kinh doanh. Tất cả sản phẩm và dịch vụ của EService phải tuân theo điều kiện và điều khoản của hợp đồng đang có hiệu lực.

Quý khách chấp thuận rằng việc sử dụng trang web bao gồm cả việc chịu rủi ro mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào. Tập đoàn EService cũng như giám sát, giám đốc, nhân viên hoặc bất kỳ người nào tham gia tạo lập trang web và nội dung của nó không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hoặc có trách nhiệm đối với bất kỳ ai về những tác hại, mất mát hay hư hỏng có thể gây ra do việc sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn những tổn hại trực tiếp, gián tiếp, đặc thù, từ bên thứ ba, nghiêm trọng hoặc liên tiếp. Vì những lý do trên, tập đoàn EService sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự quan ngại nào của quý khách đối với bất kỳ nội dung nào của trang web.


Bảo mật

Mạng internet không phải là một kênh thông tin an toàn nơi thông tin được bảo mật, vì vậy việc an toàn và bảo mật tuyệt đối trên mạng internet là không thể thực hiện được tại thời điểm này. Tập đoàn EService sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm đối với bất kỳ nguy hại nào mà quý khách hay những người khác có thể gặp khi phát sinh các vi phạm an toàn và bảo mật.


Bước cuối cùng, bạn chỉ cần một click chuột !

Dùng thử

Thông tin website của bạn